Gudarnas material

Glas fascinerar. Det är hårt men mjuk. Kallt men varmt. Transparent och opakt. Det speglar, reflekterar, bryter ljuset. Det inbjuder till beröring - men akta, akta! Rör inte - det kan gå sönder! 

Jag har haft en dragning åt glas så länge jag kan komma ihåg, och hade velat arbeta med glas i många år innan jag äntligen upptäckte glasfusingen. Att kunna inspireras av materialet; låta tankarna om form och färg få flyta fritt i ett material som är så hårt, så sprött men ändå så bestående.

Ibland är det glaset som pockar på en form, ibland är det färgen som vill sprida ljuset över rummet. Ibland finns form och nyans i tankarna och utmaning är att få glaset att samarbeta. Ibland blir det bara skräp av alltihop och ibland överraskas jag själv av att det blir bättre än förväntat.

Annika Nilsson, Razzmatazz Glasdesign, 2005